GreekEnglish (UK)

Ελληνική Εταιρία Προστασίας
& Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων-ΕΛΕΠΑΠ

.

logosostoΗ ΕΛΕΠΑΠ, με διαρκή και απώτερο στόχο, την παροχή υψηλών υπηρεσιών αποκατάστασης, διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητές της, και μάλιστα στα πλαίσια της στήριξης δράσεων ενεργοποίησης, εργασιακής ένταξης, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ενηλίκων αποφοίτων της, ίδρυσε και υποστηρίζει υλικοτεχνικά, συμβουλευτικά και λειτουργικά, τη δημιουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, (Κοιν.Σ.Επ) ARTεμείς στο  τομέα της  παραγωγής  ειδών δώρου,  κοινωνικής δικτύωσης  μέσω web radio και συμβουλευτικών υπηρεσιών αυτονομίας, για τα άτομα με αναπηρία.
Η ARTεμείς, δραστηριοποιείται ήδη στην κατασκευή χειροποίητων μπομπονιέρων, στα πλαίσια της στήριξης του θεσμού των «Δωρεών Χαράς» της ΕΛΕΠΑΠ.
Μπορείτε από το site της ΕΛΕΠΑΠ, να κάνετε τη δική σας επιλογή, μέσα από πολύ ωραίες προτάσεις που συνεχώς ανανεώνονται και να στηρίξετε τη μεγάλη αυτή προσπάθεια, με την ευκαιρία της δικής σας ευτυχισμένης, προσωπικής στιγμής.
Η ARTεμείς Κοιν.Σ.Επ., στο πλαίσιο του κοινωνικού προσανατολισμού που διέπει την επιχειρηματική της δραστηριότητα ως μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, στοχεύει στην επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία ισότιμης μεταχείρισης και μη διαφοροποίησής τους από τον υπόλοιπο πληθυσμό δίνοντας λύση στο μεγάλο αδιέξοδο της επαγγελματικής απασχόλησης τους.

Ειδικότερα, η ARTεμείς Κοιν.Σ.Επ. στοχεύει:

• Στη μόνιμη απασχόληση ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικής και νοητικής αναπηρίας.

• Στην εργοθεραπεία. Η κατασκευή χειροποίητων αντικειμένων ανήκει στον τομέα της χειρονακτικής εργασίας και χαρακτηρίζεται ως εργοθεραπεία δρώντας ευεργετικά στη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων με αναπηρία. Η χρήση των χεριών των ατόμων αυτών οδηγεί ατομικά στην βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, την άσκηση γνωστικών λειτουργιών και την αυτοεξυπηρέτηση τους. Ομαδικά, όντας ενταγμένοι σε μία ομάδα δράσης μοιράζονται ώρες της καθημερινότητάς τους με άλλα άτομα γεγονός που συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση τους.

• Στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση της ομάδας παραγωγής με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής αλλά και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μελών της.

• Σε έμμεση συνεργασία με άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπηρία, είτε μέσω συμβάσεων απασχόλησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, είτε διεκδικώντας από τους εταίρους της να συνεργάζονται με άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, τουλάχιστον όσο αφορά τις σχέσεις συνεργασίας Κοιν.Σ.Επ. και εταίρων.

• Να προσφέρει τη δυνατότητα σε άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Κοιν.Σ.Επ. ή να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Κοιν.Σ.Επ., ώστε να ζήσουν από κοντά την εμπειρία του να είναι ενεργά μέλη της.koin b 016 5333d8ff70fe8

 Ιστορικό ίδρυσης

Η «ARTεμείς ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Η Επιχείρηση είναι υπό ίδρυση επιχείρηση υπό την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πρόσβασις», η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Για Ευάλωτες Ομάδες" (ΤΟΠ-ΕΚΟ), με στόχο την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα ανέργων ΑμεΑ (πρωτίστως ατόμων με κινητική αναπηρία και εγκεφαλικές βλάβες) που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής. Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης, απέκτησαν τα αναγκαία εφόδια ώστε να οδηγηθούν στην απασχόληση μέσω κατάρτισης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης. Η Α.Σ. «Πρόσβασις» προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) ή άλλων εταιρικών σχημάτων, που διασφαλίζουν πλεονεκτήματα για τους ωφελούμενους και μακροχρόνια ένταξη στην αγορά εργασίας. 
 

εΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥς ΜΕΓΑΛΟΥς ΕΥΕΡΓΕΤΕς ΜΑΣ
supportersupportersupportersupportersupportersupporter
supportersupportersupportersupportersupportersupporter
supportersupportersupportersupportersupporter